Kryptisk första teaser för Wonderful Days släpps

Sedan 2017 har projektledaren Sandra Penzo, föreningen Ung Styrka och deras team jobbat på kortfilmen Wonderful Days. Filmen görs för att visualisera vad som pågår på insidan hos individer som lever med psykisk ohälsa.

Det är filmteamets förhoppning och mål att människor med psykisk ohälsa skall känna sig mindre ensamma och att kunskapen skall öka kring detta tabubelagda ämne.

– Framför allt behöver makthavare och till och med en del personal inom vården få en ökad förståelse för vilka konsekvenser oförståelse och dåligt bemötande kan få. Vi har alldeles för långa väntetider på att få hjälp och viss personals förståelse för problemet är under all kritik, säger Sandra.

Se första teasern här:

Följ projektet Wonderful Days på Facebook: https://www.facebook.com/shortfilmwonderfuldays/
Följ föreningen Ung Styrka på Facebook: https://www.facebook.com/ungstyrka/

Sebastian.C

Chefredaktör 1 eller 2 beroende på hur ni vill se det. Individualiteten, musiken, katten, förvirringen och kreativiteten.