Sparbanksstiftelsen Kronan satsar på Panncentralen

foto: Saman Said

Föreningen Mellanstadens Folkets Hus och Park i Kungsmarken sökte tidigare i år sponsring/stöd för den verksamhet man bedriver. Efter gjord ansökan erhöll valde Swedbank att stötta Mellanstadens Folkets Hus med 25.000:- ur deras sociala fond.
– Föreningen står i en folkrörelsetradition där bildning står högt i kurs genom att man skapar en arena att utöva sitt medborgarskap och engagemang utifrån ett socialt sammanhang, säger ordförande i föreningen MatsOlof Arnoldsson.

En av medlemsföreningarna Ung Styrka, har nu också fått stöd från Sparbanksstiftelsen Kronan med med 20.000:- som överlämnades i Lördags, 22/7, i samband med ungdomsarrangemanget Öppen Scen i Panncentralen.

– Det är fruktansvärt roligt att så många företag steppar upp för de unga i staden. Kommunen har också gett ett bidrag men det är dags att alla lägger i nästa växel och satsar ordentligt på Panncentralen. Tillsammans med de boende i området, inte minst de unga, lägger vi grunden för framtiden, säger Sebastian Chavez ordförande i föreningen Ung Styrka.

Om verksamheten
Mellanstaden Folkets Hus och Park bildades i februari 2016 och är en paraplyorganisation för andra föreningar i området såväl som för privatpersoner. Under 2017 har man provat sig fram för att hitta rätt verksamhetsformer utifrån enkäter som gjorts om vad man saknat i området. Enkätsvaren försöker nu förverkligas på kort och/eller på lång sikt beroende av det stöd man får genom sponsring. Exempel på verksamhet man provat är ett studiecirklar i olika ämnen såsom språkträning, matlagning, skapande verksamhet och textil, körkortsteori m.m. En annan satsning som man kommer att göra är en ungdomssatsning inför valåret 2018 genom att utbilda demokrati-informatörer, ledarutbildning och föreningsutbildning. Filmskola och skrivarkurs finns också med i programmet inför hösten.

Just nu genomförs ett sommarprogram med barn- och ungdomsaktiviteter, lördagskvällar och café-verksamhet. I höst kommer man att genomföra en renovering av befintliga lokaler som Affärsverken AB upplåter till en gemensam kreativ mötesplats i området i den gamla panncentralen därav namnet. Till renoveringen har erhållits stöd/bidrag från Boverket och Karlskrona kommun.

Sebastian.C

Chefredaktör 1 eller 2 beroende på hur ni vill se det. Individualiteten, musiken, katten, förvirringen och kreativiteten.